Årsmøte 2016

Årsmøte i Gransherad historielag.
Holdes torsdag  21.04 kl. 1830

i den gamle presteboligen på  tidligere

Gransherad prestegård.

Vanlig årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp  på årsmøtet sendes styret.

Underholdning ,bevertning.