Gransheradkalenderen

kalender2

Gransheradkalenderen 2015 er en fin blanding av nye og eldre bilder. Ønskes en kalender tilsendt, send en e-post eller ta en telefon til Anne Gro Johnsen eller Per O. Gunnes.

Anne Gro
E-post: gransherad@gmail.com
Tlf.: 936 54 829

Per Olav
E-post: perogunnes@gmail.com
Tlf: 975 85 996