Styret 2015

Styreleder: Per Olav Gunnes (gjenvalg 1 år).

Styremedlemmer: Torstein Nisi (gjenvalg 2 år) og Bjørn Aasland (ny 2 år).

Øvrige styremedlemmer, ikke på valg: Halvor Kaasalia og Sigmund Solvang

Som varamedlemmer: Aslaug Flugon, Olav Nisi Sr. (begge gjenvalg 1 år) og Helge Finnekåsa (ny 1 år).

Som revisor: Kjell Aasland (gjenvalg 1 år).

Som Valgkomite: Helge Finnekåsa, leder (gjenvalg 1 år),

Inger Marie Tiedemann Nisi (gjenvalg 1 år) og som nytt medlem Ingebjørg Hegna (1 år).