Kontigent

Gransherad Historielag

Vi ønsker alle velkommen til å bli medlem av Gransherad Historielag. Ved å betale medlemskontingent blir man medlem av historielaget og man kan dermed være med å påvirke hva som skjer i laget.

Enkeltmedlem: 100 kroner pr. år

Familie: 150 kroner pr. år

Kontonummer: 2699.54.85760

Adresse: Gransherad Historielag

Det er svært viktig at at giro eller overføring blir merket tydelig med fullt navn, slik at vi kan holde oversikt på en grei måte.

Velkommen som medlem