Anne Solvang style=

Anne Solvang

Styreleder
Olav Johnny Masteholtet style=

Olav Johnny Masteholtet

Nestleder
Bjørn Gulbrand Aasland style=

Bjørn Gulbrand Aasland

Sekretær
Helge Finnekåsa style=

Helge Finnekåsa

Styremedlem
Bjørg Harman style=

Bjørg Harman

Styremedlem
Torstein Nisi style=

Torstein Nisi

Styremedlem
Toralf Bratterud style=

Toralf Bratterud

Varamedlem
Sigmund Solvang style=

Sigmund Solvang

Varamedlem/Kasserer