Nominert til Frivillighetsprisen 2022

Nominert til Frivillighetsprisen 2022

Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats over lengre tid. Gransherad historielag har nominert en kandidat til årets pris – Per Olav Gunnes.

Les mer
Lokale stedsnavn

Lokale stedsnavn

Liv Granheim, født i 1941 og oppvokst på Tinnoset, har samla inn og dokumentert lokale stedsnavn på eigedommar fra Brekkegrenda i sør til og med Lynnevik i nord. Foreldrene til Liv, Jon og Jøran samt mange lokale personer har bidratt med informasjon til samlingen som blei utarbeida i 1980. Samlingen er et unikt kulturminne.

Les mer
Velkommen til Gransherad historielag

Velkommen til Gransherad historielag

Vi har fått ny heimeside. Her vil vi legge ut fortellinger, bilder og anna lokal historisk stoff fra Gransherad og bygdene omkring. Vi vil synliggjøre lokale tradisjoner, framheve kulturminner som har betydning for historien og vise mangfoldet i vår rike kulturarv.

Les mer
Gransheradmål - dialektord

Gransheradmål - dialektord

Takk være mange innspel frå gamle og nye kjentfolk og tilgang til lignande arbeid som andre språkinteressera har utført tidlegare, kan me her presentere ei samling med ord som nå blir mindre bruka i daglegtale – i alle fall blant yngre. Det vil si at mange av orda er i ferd med å bli historie.

Les mer
På vikingtokt i Oslo

På vikingtokt i Oslo

Ein februardag i 2017 drog ein gjeng fra historielaget til hovedstaden for å sjå på gamle skattar frå Gransherad. Det var Torstein Nisi, Halvor Kaasalia, Olav Kopsland, Sigmund Solvang og Olav Nisi. Ole Dyre Hesledalen kom også til. Arkeologen Jostein Gundersen som sjølv er knytt til bygda vår, han ordna opp med så vel skriftleg underlag så vel som kontakt med dei ansvarlege ved museet.

Les mer