Gransherad historielag holder til på Tjonebakken. Huset blir brukt som møtelokale for styre- og foreningsmøter, museum, historisk arkivmateriale og samlingssted for ulike arrangementer.

Vårt formål er å formidle, vekke interesse og ta vare på lokalhistorien i bygda.

Vi drifter og vedlikeholder hus og uteområde på Tjonebakken.
Vi gir ut Gransheradkalenderen hvert år.
Vi samarbeider med Gransherad barne- og ungdomsskole og tilrettelegger for ulike aktiviteter for elevene.
Vi samarbeider med andre lokale lag og foreninger om arrangementer.
Vi arrangerer utflukter til lokalhistoriske steder.
Vi forvalter midler fra bygdebokfondet som kan deles ut til personer og/ eller lag som bidrar
med kulturarbeid av varig verdi for bygda.