Historien om gjestgiveriet og hotellet på Tinnoset

Historien om gjestgiveriet og hotellet på Tinnoset

Publisert av Anne Solvang den 09.02.23. Oppdatert 11.03.24.

Tekst: Per Knive
Bildet: Fra Digitalt museum, fotograf Gullik Rua

Opp gjennom tiden skiftet eiendommen eier mange ganger, men hvorfor ble det anlagt et gjestgiveri/hotell på Tinnoset? Svaret gir seg vel egentlig selv, det var topografien i området, det vil si at det var naturen som gjorde det.Bygda som fikk navnet etter denne eiendommen ligger så pent til i enden av Tinnsjøen. På 1700-tallet gikk det ingen veier videre langs med Tinnsjøen, så de som kom til Tinnoset med hest og kjerre måtte bli rodd eller seilt for å komme seg videre til Tinn og Rjukan. Det var jo ikke alltid noen var tilgjengelig til det uten videre, og folk måtte derfor overnatte et sted mens de ventet på båtskyss.Etter hvert som trafikken økte, blant annet med  turister som ville se Rjukanfossen og Gaustadtoppen, så fikk man behov for et gjestgiveri for folk som trengte overnatting mens de ventet skyss videre. Samtidig ble det behov for en skysstasjon.

I 1861 kjøpte tømmerarbeider Ola Hansson fra Skien gjestgiveriet. Det samme året besøkte en velkjent celebritet stedet, nemlig forfatteren Jules Verne, kjent blant annet for bøkene «En verdeomseiling under havet» og «Jorden rundt på 80 dager». Han var på vei til Rjukan for å se Gaustatoppen og Rjukanfossen. Han karakterisert i etterkant Tinnoset som et øde sted og gjestgiveriet for møkkete og dyrt.

Den neste eieren av var skomaker Anton Andersen fra Vang på Hedemarken og han  gikk over til å kalle gjestgiveriet for hotell. Under hans eierskap besøkte den svenske forfatteren Peter August Gödecke Tinnoset og han skrev i etterkant en bok, «Turistbref från en resa i Norge sommaren 1875» hvor han fornøyelig forteller om besøket sitt på hotellet.

I 1900 kjøpte så Johan Christensen hotellet. Han hadde i 1893 startet Grand hotell i Kongsberg så han var vel kjent med hotelldrift. Under hans eierskap stoppet kong Haakon på Tinnoset i 1909 og spiste lunsj på hotellet på sin vei fra å ha åpnet Tinnosbanen på Notodden til å åpne Rjukanbanen på Rjukan.

I 1919 kjøpte så Jenny Sinderud hotellet som fremdeles er i familiens eier. Hun hadde giftet seg i 1909 med hovedkassereren ved Unions bedrifter i Skien, Nils Sinderud, men i 1914 ble hun enke etter 5 års ekteskap og satt igjen med to barn. Etter å ha prøvd seg med drift av blant annet hotell Gran på Bolkesjø, hotellene Britannia og Skandinavia i Kongsberg, så fikk hun anslaget på å kjøpe Tinnoset hotell.Under hennes drift ble hotellet ble raskt kjent som et sted med god mat og god pleie, så det var rimelig godt besøk på hotellet året rundt.Men så skjedde det som ikke skal skje, hotellet brant! Tredje juledag i 1931 startet det en brann i peisestua etter at noen damer hadde hatt det hyggelig kveld kvelden før med fyr på peisen. Fem av de sju husene på eiendommer brant ned, bare et fjøs og en låve sto igjen. Det var naboene som oppdaget brannen og alle som var på hotellet kom seg velberget ut. Hotellet med innbo var underforsikret så det tok tid før det sto et nytt hotell der. Den 8.september i 1934 var det så offisiell åpning med mange innbudt gjester.

Etter hvert merket Jenny at alderen gjorde sitt og sønnen Simen og hans kone Else overtok etter hvert driften. Hotellet ble drevet som turisthotell fram til 1954, deretter som rekonvalesenthjem fram til 1975. Jenny døde 9.april 1969, 94 år gammel. Simen gikk bort i 1989 mens kona Else døde i 2003. Eiendommen står i dag som den har gjort siden 1934 og Nils Petter, barnebarnet til Jenny, bor der i dag.