Fe 200 år sea er et hefte med en samling historier nedskrevne av Ketil Kvåle, 
Kvåle (1880-1958) var lærer i Gransherad i heile 43 år. Han blei godt kjent med plasser og garder og med menneska som budde der.
Han var opptatt av å skrive ned historier folk fortalte. Disse historiene blei gitt ut i et årsskrift til Telemark og Grenland historielag i 1937.


Gransherad historielag trykte opp igjen denne samlinga i 2015 og vi har fortsatt noen eksemplarer tilgjengelig.


Ta kontakt med Anne Solvang  post@gransheradhistorielag.n
/ mobil 932 19 922

Heftet kan sendes i posten for kr.75,- per stk. + porto.


Konto: 2699 54 85760
VIPPS: 
583423