Gransheradmål - dialektord

Gransheradmål - dialektord

10.05.22 13:36 av Anne Solvang

Takk være mange innspel frå gamle og nye kjentfolk og tilgang til lignande arbeid som andre språkinteressera har utført tidlegare, kan me her presentere ei samling med ord som nå blir mindre bruka i daglegtale – i alle fall blant yngre. Det vil si at mange av orda er i ferd med å bli historie.

Les mer